Връзки и членство

The Pan European Reserves and  Resources Reporting Committee                                                                        The European Federation of Geologists                

                                                                                                                                     

 

 

 

Българско Геологическо Дружество                                                 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Членство от 1995 год с кратко прекъсване                                      Членство от 2017 год. Пълна проектантска правоспособност.

                                                      

 

 

 


Тел.+359882519827

e-mail: bitunski@bnstones.com

3000 Враца, бул. Втори Юни № 19